Lập trình Led (chạy chữ)

CHAY CHU


VÍ  DỤ 10 CHỮ: THỊNH THÀNH

Chạy từ chữ T sang chữ H, I, N… rồi đến chữ H cuối cùng và giữ lại chữ H

Sau đó bắt đầu từ chữ T sang chữ H, I, N… rồi đến chữ H cuối cùng và giữ lại thêm chữ N

…………………… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức