Bạt Hiflex 3M xuyên sáng

Bạt 3M – Hiflex 3M xuyên sáng có khả năng chịu lực cao, bền bĩ với thời gian, dùng in trực tiếp hoặc dán lớp decal màu 3M. Bạt 3M – Hiflex 3M xuyên sáng dùng in mực UV, solvent.

Các loại bạt xuyên sáng 3M

1.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910352: Kích thước (m): 1.2×50
2.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910360: Kích thước (m): 1.4×50
3.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910378: Kích thước (m): 1.5×50
4.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910386: Kích thước (m): 1.8×50
5.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910394: + Kích thước (m): 2×50
6.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910402: Kích thước (m): 2.2×50
7.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910410: Kích thước (m): 2.5×50
8.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910436: Kích thước (m): 3.2×50
9.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910444: Kích thước (m): 3.65×50
10.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910451: Kích thước (m): 3.81×50
11.  Bạt in xuyên sáng cao cấp 3M WX300910469: Kích thước (m): 4.2×50

bien-hop-den-bat-xuyen-sang-3m

bien-hop-den-bat-xuyen-sang-3m_2

Trả lời

Tin tức